זיגמונד פרויד, יהודי ללא אלוהים « The Jerusalem Artists House - בית האמנים בירושלים


דויד טבול

זיגמונד פרויד, יהודי ללא אלוהים

אוצרת: מרי שק

פתיחה: שבת, 29 פברואר 2020

נעילה: שבת, 8 אוגוסט 2020