זמנים של מחר – מונוטיפ « The Jerusalem Artists House - בית האמנים בירושלים


הורם רות

זמנים של מחר - מונוטיפ

אוצרת: אירית לוין

פתיחה: שבת, 13 ספטמבר 2003

נעילה: ראשון, 19 אוקטובר 2003