חברים חדשים 2007 « The Jerusalem Artists House - בית האמנים בירושלים


חברים חדשים 2007

ברמן דינה, דוידקוביץ אנטולי, זהבי ראובן, חרובי נועה, כוברט-וינר רחל, רויטל נאוה, שרון בלבן, שרייבר רות

אוצר: זידל לנה, זידל עודד

פתיחה: שבת, 1 ספטמבר 2007

נעילה: שבת, 6 אוקטובר 2007