חברים חדשים 2013 « The Jerusalem Artists House - בית האמנים בירושלים


חברים חדשים 2013

אבא עירית, אבו-חוסיין חנאן, אויכרמן בוריס, אורימיאן דן, זייגר ליאוניד, ישראלי שוש, קדם אלון, רובין יעל

אוצרת: בן נון טלי

פתיחה: חמישי, 17 אוקטובר 2013

נעילה: שבת, 7 דצמבר 2013
  • מפגש גלריה בתערוכה חברים חדשים 2013

    מפגש גלריה עם האמנים:

    אלון קדם, בוריס אויכרמן, דן אורימיאן, חנאן אבו-חוסיין, יעל רובין, ליאוניד זייגר, עירית אבא, שוש ישראלי

     והאוצרת טלי בן נון בתערוכה חברים חדשים 2013

    שבת, 23.11.2013 בשעה 12:00