חברים חדשים 2016 « The Jerusalem Artists House - בית האמנים בירושלים


אלטרץ דורון, בן-אור אן

חברים חדשים 2016

אוצר: אבוש אוסקר

פתיחה: חמישי, 15 ספטמבר 2016

נעילה: שבת, 12 נובמבר 2016

מפגש גלריה: שבת, 8 אוקטובר 2016 12:00