חמישה ציירים מפוזנן – תערוכה קבוצתית « The Jerusalem Artists House - בית האמנים בירושלים


חמישה ציירים מפוזנן – תערוכה קבוצתית

סויאטלון אליסיה, סטריקיאוויקז הנריק, פולינסקי מיקולאג', קורזאוואסקי אנדרזאק, ראמר סוניה

אוצר: וויצ'ק מקובייסקי, קריסטוף סזקורט

פתיחה: שבת, 16 אוקטובר 2004

נעילה: ראשון, 14 נובמבר 2004