טאלוס « The Jerusalem Artists House - בית האמנים בירושלים


ארליך ערן

טאלוס

פתיחה: שבת, 17 מאי 2003

נעילה: ראשון, 15 יוני 2003