תניה אנגלשטיין בחומר, מירי גול במילים « The Jerusalem Artists House - בית האמנים בירושלים


אנגלשטיין תניה

תניה אנגלשטיין בחומר, מירי גול במילים

פתיחה: שבת, 17 מאי 2003

נעילה: ראשון, 15 יוני 2003