יחיאל שמי « The Jerusalem Artists House - בית האמנים בירושלים


שמי יחיאל

יחיאל שמי

אוצרת: אורה קראוס

פתיחה: שבת, 25 אוקטובר 2003

נעילה: ראשון, 7 דצמבר 2003