יחיד ויחד « The Jerusalem Artists House - בית האמנים בירושלים


יחיד ויחד

אברמסון דוב, אגסי רונית, אדר-בכר אורית, אילת אברהם, ארקדיר מור, בן מולי, גולדשטיין גרי, גולדשטיין צילה, גור טל, גינות שי, גלנטי יוסי, וקשטיין דוד, ז'אנו ז'אק, חופשי אורית, כהן-צבעוני רחל, לוי דנה, ליבק אלכס, ליזוריק ענבל, מוצ'בסקי-פרנס מיה, מורג נעמי, מירון אוריאל, סגל זליג, סגל קנת, סימיון בלו-, פרידמן עידן, קסטנבאום-בן-דב רות, רבינוביץ ישראל, שטיינבוק נעמה

אוצרת: תמנע זליגמן

פתיחה: שישי, 8 יוני 2007

נעילה: שבת, 18 אוגוסט 2007

מפגש גלריה: שלישי, 10 יולי 2007 19:00