יעקב ישראל « The Jerusalem Artists House - בית האמנים בירושלים


ישראל יעקב

יעקב ישראל

פתיחה: שבת, 13 ספטמבר 2003

נעילה: ראשון, 19 אוקטובר 2003