ירושלם-עיר באווירה מיוחדת, תערוכת צילום « The Jerusalem Artists House - בית האמנים בירושלים


סימון יצחק

ירושלם-עיר באווירה מיוחדת, תערוכת צילום

אוצר: גיא עולמי

פתיחה: שבת, 20 אוגוסט 2005

נעילה: ראשון, 18 ספטמבר 2005