ירושלים-מציאות וזכרון « The Jerusalem Artists House - בית האמנים בירושלים


אינטרטור-ברק חוה

ירושלים-מציאות וזכרון

פתיחה: שבת, 30 נובמבר 2002

נעילה: שבת, 21 דצמבר 2002