כמו אישה כמו ציפור « The Jerusalem Artists House - בית האמנים בירושלים


זילברשטיין שרה

כמו אישה כמו ציפור

אוצרת: אירית לוין

פתיחה: שבת, 21 יולי 2007

נעילה: שבת, 18 אוגוסט 2007