לאור המצב « The Jerusalem Artists House - בית האמנים בירושלים


ברויר-אברמוביץ' הדי

לאור המצב

פתיחה: שבת, 23 דצמבר 2000

נעילה: שני, 15 ינואר 2001