לכבוד המוזה « The Jerusalem Artists House - בית האמנים בירושלים


אייכלברג מרגרט

לכבוד המוזה

פתיחה: שבת, 30 נובמבר 2002

נעילה: שבת, 21 דצמבר 2002