מאסף / תצוגה לא שימושית « The Jerusalem Artists House - בית האמנים בירושלים


מאסף / תצוגה לא שימושית

אוצרת: טלי בן-נון

פתיחה: שבת, 16 מאי 2015

נעילה: שבת, 8 אוגוסט 2015

מפגש גלריה: שלישי, 21 יולי 2015 17:30