מה יפית עמק נוי « The Jerusalem Artists House - בית האמנים בירושלים


דניאל מלני

מה יפית עמק נוי

פתיחה: שבת, 22 פברואר 2003

נעילה: ראשון, 30 מרץ 2003