מין אני « The Jerusalem Artists House - בית האמנים בירושלים


מין אני

גולדשטיין גרי, גמבורד מרים, גנני דפנה, ויימן דניאל, כהן ראובן, כוכבי נעמה, לוי פמלה, מישורי יעקב, נגרין רנה, קיי קורינה, קייזמן בועז, ראוכר חוה, רוזן רועי, שירמן שמחה, שרון דלית

אוצר: חגי שגב, נירית נלסון

פתיחה: שבת, 13 מאי 1995

נעילה: שלישי, 13 יוני 1995