מלט הארץ « The Jerusalem Artists House - בית האמנים בירושלים


ארגז ימימה

מלט הארץ

אוצרת: ורדה גנוסר

פתיחה: שבת, 5 אפריל 2003

נעילה: ראשון, 11 מאי 2003