מציאות אחרת « The Jerusalem Artists House - בית האמנים בירושלים


קוזנטסוב נטשה

מציאות אחרת

אוצרת: זידל לנה

פתיחה: שבת, 17 יולי 2010

נעילה: רביעי, 18 אוגוסט 2010