מראות צד « The Jerusalem Artists House - בית האמנים בירושלים


בלמן טובה

מראות צד

פתיחה: שבת, 22 פברואר 2003

נעילה: ראשון, 30 מרץ 2003