מרחבים « The Jerusalem Artists House - בית האמנים בירושלים


נבו רות

מרחבים

אוצרת: ברוייר הדי

פתיחה: שבת, 13 ספטמבר 2003

נעילה: ראשון, 19 אוקטובר 2003