נופים « The Jerusalem Artists House - בית האמנים בירושלים


מן ברוריה

נופים

פתיחה: שבת, 15 יולי 2006

נעילה: שבת, 19 אוגוסט 2006