נופים אחרים « The Jerusalem Artists House - בית האמנים בירושלים


אסף אורי

נופים אחרים

פתיחה: שבת, 21 אוקטובר 2006

נעילה: ראשון, 26 נובמבר 2006