נופים ואהבות אחרות 1951-2003 « The Jerusalem Artists House - בית האמנים בירושלים


שלו ריקה

נופים ואהבות אחרות 1951-2003

פתיחה: שבת, 21 יוני 2003

נעילה: ראשון, 20 יולי 2003