נופים-פסטל « The Jerusalem Artists House - בית האמנים בירושלים


פרייס אלי

נופים-פסטל

פתיחה: שבת, 25 אוקטובר 2003

נעילה: ראשון, 7 דצמבר 2003