נופי ארץ אהבתי « The Jerusalem Artists House - בית האמנים בירושלים


בר-לב הלן

נופי ארץ אהבתי

פתיחה: שבת, 24 דצמבר 2005

נעילה: ראשון, 22 ינואר 2006