עבודות חדשות 2002-2005 « The Jerusalem Artists House - בית האמנים בירושלים


אוקון סשה

עבודות חדשות 2002-2005

פתיחה: שבת, 21 אוקטובר 2006

נעילה: ראשון, 26 נובמבר 2006