עבודות ממוזיאון ישראל « The Jerusalem Artists House - בית האמנים בירושלים


ארוך אריה

עבודות ממוזיאון ישראל

אוצר: זליגמן תמנע

פתיחה: שבת, 1 נובמבר 2008

נעילה: שבת, 13 דצמבר 2008

מפגש גלריה: שלישי, 9 דצמבר 2008 18:00