עבודות נייר « The Jerusalem Artists House - בית האמנים בירושלים


גניקובסקי איגור

עבודות נייר

פתיחה: שבת, 20 אוגוסט 2005

נעילה: ראשון, 18 ספטמבר 2005