ינאי בבה « The Jerusalem Artists House - בית האמנים בירושלים


ינאי בבה

ינאי בבה

אוצרת: ברלינסקי טובה

פתיחה: שבת, 4 ספטמבר 2004

נעילה: ראשון, 10 אוקטובר 2004