עדן « The Jerusalem Artists House - בית האמנים בירושלים


פלד רינה

עדן

אוצרת: ברלינסקי טובה

פתיחה: שבת, 13 דצמבר 2003

נעילה: ראשון, 18 ינואר 2004