עד מה אדמתי?-מיצב « The Jerusalem Artists House - בית האמנים בירושלים


שפירא גליה

עד מה אדמתי?-מיצב

אוצרת: נלה קסוטו

פתיחה: שני, 27 אוקטובר 2003

נעילה: ראשון, 7 דצמבר 2003