עד שם « The Jerusalem Artists House - בית האמנים בירושלים


דהן אשר

עד שם

פתיחה: שבת, 21 יוני 2003

נעילה: ראשון, 20 יולי 2003