על דעת המקום – אמנות וזהות בירושלים « The Jerusalem Artists House - בית האמנים בירושלים


על דעת המקום - אמנות וזהות בירושלים

אביטל אסנת, אברמסון לארי, אולמרט עליזה, אוקון סשה, אפרת גלעד, ארגז ימימה, בורקובסקי יהושוע, ביט נעמי, בן חיים, בן-צבי אסף, בן-שאו דוד, בראל ענת, ברוש שלמי, בריקמן נעמי, ברלינסקי טובה, גולדשטיין גרי, גומפל מרדכי, גרשטיין דודו, הדני ישראל, וולפסון ירדן, ז'ילינסקי יבגני, זהבי ראובן, זרמבו לאה, חגי שלומי, טולדנו דינה, טולקובסקי צבי, טוקטלי טליה, טיילור פול, טנהאוזר נעמי, ירדני יחזקאל, לוי פמלה, ליטמן-כהן אריאן, נייגר-פליישמן מרים, סגן-כהן מיכאל, סלבוסקי פסח, סלמה מני, פרוינד תרצה, פרידמן עיינה, קובנר מיכאל, קרמר אלכס, רבינוביץ ישראל, רדליך רעיה, רונורה-כוכבי, שוילי אפרת, שחר רעות, שמיר אלי, שמש חדוה, שץ שאול

אוצר: אילן ויזגן

פתיחה: שבת, 19 דצמבר 1998

נעילה: שני, 1 פברואר 1999
 • לצפייה בפרופיל המלא של אוקון סשהלחץ\י כאן
  לצפייה בפרופיל המלא של ארגז ימימהלחץ\י כאן
  לצפייה בפרופיל המלא של בראל ענתלחץ\י כאן
  לצפייה בפרופיל המלא של ברלינסקי טובהלחץ\י כאן
  לצפייה בפרופיל המלא של זהבי ראובןלחץ\י כאן
  לצפייה בפרופיל המלא של טולדנו דינהלחץ\י כאן
  לצפייה בפרופיל המלא של טנהאוזר נעמילחץ\י כאן
  לצפייה בפרופיל המלא של יחזקאל ירזנילחץ\י כאן
  לצפייה בפרופיל המלא של פסח סלבוסקילחץ\י כאן  אוצר: אילן ויזגן

  משתתפים:
  על דעת המקום
  אמנות ומציאות בירושלים

  משתתפים
  לארי אברמסון, עליזה אולמרט, ימימה ארגז, אלכסנדר אוקון, אסנת אביטל, גלעד אפרת, טובה ברלינסקי, דוד בן-שאול, חיים בן-שטרית, נעמי ביטר ונורה כוכבי, נעמי בריקמן, אסף בן-צבי, שלמי ברוש, ענת בראל, יהושוע בורקובסקי, מרדכי גומפל, דודו גרשטיין, גרי גולדשטיין, ישראל הדני, ירדן וולפסון, לאה זרמבו, יבגני ז'ילינסקי, ראובן זהבי, שלומי חגי, צבי טולקובסקי, דינה טולדנו, פול טיילור, נעמי טנהאוזר, טליה טוקטלי, יחזקאל ירדני, פמלה לוי, אריאן ליטמן-כהן, מרים נייגר, מני סלמה, מיכאל סגן-כהן, פסח סלבוסקי, עיינה פרידמן, תרצה פרוינד, מיכאל קובנר, אלכס קרמר, רעיה רדליך, ישראל רבינוביץ, שאול שץ, חדוה שמש, רעות שחר, אלי שמיר, אפרת שוילי

 • לצפייה בדף הקטלוגלחץ\י כאן