פחם על נייר כותנה « The Jerusalem Artists House - בית האמנים בירושלים


קפלנסקי רותי

פחם על נייר כותנה

פתיחה: שבת, 21 יוני 2003

נעילה: ראשון, 20 יולי 2003