פרסונה | תערוכה בסדרת נדבך 11 « The Jerusalem Artists House - בית האמנים בירושלים


גונן סמדר

פרסונה | תערוכה בסדרת נדבך 11

אוצר: מיקי קרצמן

פתיחה: שבת, 6 מרץ 2004

נעילה: ראשון, 18 אפריל 2004 • 1979   נולדה בישראל.
  2000-2003   לימודי תואר ראשון, החוג לאמנות והחוג למדעי המחשב, אוניברסיטת חיפה

  תערוכות קבוצתיות
  2003  תערוכת בוגרים, הגלריה האונברסיטאית, אוניברסיטת חיפה
  פרסים ומלגות
  2001-2002  מלגת לימודים על שם סרן אורי מיכאל עקביה ז"ל, החוג למדעי המחשב, אוניברסיטת חיפה
  2002  פרס מצטיין, חוג מדעי המחשב, דיקנט הסטודנטים, אוניברסיטת חיפה