ציורים – פסלים « The Jerusalem Artists House - בית האמנים בירושלים


אמיר איזי

ציורים - פסלים

אוצר: הר-פז שלמה

פתיחה: שבת, 26 יולי 2003

נעילה: חמישי, 21 אוגוסט 2003