ציורי שמן « The Jerusalem Artists House - בית האמנים בירושלים


שנהב דודו

ציורי שמן

אוצרת: דינה שנהב

פתיחה: שבת, 17 יולי 2004

נעילה: ראשון, 15 אוגוסט 2004