ציפור נפש האדם – ציורים « The Jerusalem Artists House - בית האמנים בירושלים


פסחוביץ' ציפי

ציפור נפש האדם – ציורים

אוצרת: תמי בצלאלי-שוחט

פתיחה: שבת, 12 יוני 2004

נעילה: ראשון, 11 יולי 2004