קו החוף « The Jerusalem Artists House - בית האמנים בירושלים


טריאיב סרגיי

קו החוף

אוצר: אוקון סשה

פתיחה: שבת, 28 מרץ 2009

נעילה: שבת, 25 אפריל 2009