קליפות – פיסול באבן « The Jerusalem Artists House - בית האמנים בירושלים


חייקין רינה

קליפות - פיסול באבן

אוצרת: חנה מורג

פתיחה: שבת, 8 יולי 2006

נעילה: שבת, 3 יוני 2006