איקונות מרומניה: מאות 20-19 « The Jerusalem Artists House - בית האמנים בירושלים


איקונות מרומניה: מאות 20-19

אוצרת: ג'ורג'טה רושו

פתיחה: שבת, 26 ינואר 2008

נעילה: שני, 3 מרץ 2008