רגעי אור- אקוורלים « The Jerusalem Artists House - בית האמנים בירושלים


גילהר דליה

רגעי אור- אקוורלים

אוצרת: טולדנו דינה

פתיחה: שבת, 17 יולי 2004

נעילה: ראשון, 15 אוגוסט 2004