רישומים « The Jerusalem Artists House - בית האמנים בירושלים


פרידמן צילה

רישומים

אוצרת: עדה נעמני

פתיחה: שבת, 13 דצמבר 2003

נעילה: ראשון, 18 ינואר 2004