רשמים II: רישום / שירה « The Jerusalem Artists House - בית האמנים בירושלים


רשמים II: רישום / שירה

פתיחה: שבת, 25 דצמבר 2004

נעילה: שבת, 19 פברואר 2005