רשמים VII – קו פעולה « The Jerusalem Artists House - בית האמנים בירושלים

רשמים VII - קו פעולה

אוצרת: הדס מאור

פתיחה: שבת, 23 נובמבר 2019

נעילה: שבת, 15 פברואר 2020

מפגש גלריה: שבת, 28 דצמבר 2019 12:00