שאלה של מרחק- מיצג « The Jerusalem Artists House - בית האמנים בירושלים


טרנגמר סוזן

שאלה של מרחק- מיצג

פתיחה: שבת, 21 יוני 2003

נעילה: ראשון, 20 יולי 2003