בעקבות תחרות לפרס עדי « The Jerusalem Artists House - בית האמנים בירושלים


שבר ותיקון

בעקבות תחרות לפרס עדי

פתיחה: שבת, 8 מאי 2010

נעילה: שבת, 10 יולי 2010